Kombinera flera värmekällor


Grundbränslet i Maxi 50 är ved, en värmekälla som idag används av 25% av alla svenska hushåll. Pannan fungerar också bra med pellets, ett smidigt komplement till ved-eldning. Ansluter du solfångare är det förstås både bekvämt och miljövänligt. Andra möjliga kombinationer är fliseldning eller värmepump. En viktig aspekt är att pannan är en självdragspanna för ved och därmed mindre känsligt för elavbrott.

Ved
Ved är grundbränslet i Maxi 50. Ved är det vanligaste biobränslet i Sverige, har en god förbränning med högt energiutbyte och små utsläpp av luftföroreningar. Maxi 50 arbetar efter principen omvänd förbränning vilket innebär att eldslågan brinner nedåt, så kallad 2-stegsförbränning. I eldstaden förgasas veden och gaserna går sedan genom rostret till den keramiska efterbrännkammaren där sekundär uppvärmd luft tillsätts. Det är då man får den fullständiga förbränning som ger Maxi 50 dess energi- och kostnadseffektiva egenskaper.

Sol
Solvärme är bekvämt för vedeldaren och samtidigt riktigt miljövänligt. Med solvärme menar man vattenburen värme. Solfångaren placeras bäst i SV-S-SO läge med 30-60 graders lutning. Väggmontering går också bra och ger bra solexponering när solen står lågt och det finns snö på taket. För villor och flerfamiljshus fungerar solvärme mycket bra. Solvärme sköter sig själv, har hög verkningsgrad och sparar energi. För dig som vedeldar kan vi dimensionera solfångarna så att du slipper att elda fem till sex månader om året.

Visste du att på ditt soliga tak en vår, sommar eller höstdag lyser solen med 1KW/m2 eller ca 50KW. Per dygn blir detta ca 350KWh, alltså mer än du gör av med på årets kallaste dag! På ditt tak landar solenergi motsvarande fyra gånger ditt årsbehov av värme! Utnyttja detta så mycket som det är praktiskt möjligt!

Pellets
Pellets är ett effektivt bränsle som har funnits länge. Man tillverkar pellets av alla möjliga rester av träråvara. Tekniken att elda med pellets har successivt förfinats och är idag i stort sett lika automatisk som oljeeldning. Pellets är dessutom miljövänligt. Till Maxi 50 passar en pelletsbrännare med framåtbrinnande låga. När du monterar en pelletsbrännare till din Maxi 50 kan du utnyttja det bästa av flera världar:

-Vedelda när du har lust
-Pelletselda när du är bortrest eller inte vill vedelda
-Utnyttja solen när den skiner

Om ved, sol och pellets
Ved och pellets är lagrad solenergi, när du använder solenergin direkt sparar du på den lagringsbara energin. Du lagrar helt enkelt solenergi!

Solen värmer när den skiner, men också när det är molnigt. Bäst på diffus solstrålning är de så kallade vakuumrören, men varje typ av solfångare har sina styrkor och svagheter. Solebergin ersätter tappvarmvattnet och delar av uppvärmningsbehovet under halva året. Det innebär att du kan spara 20% av energin för detta.

Miljövänlig och ekonomisk uppvärmning
Vi räknar på ett medelhus om ca 25 000KWh per år (värme och varmvatten). Om du vedeldar tre månader om året och låter pellets och sol automatiskt sköta uppvärmningen av ditt hus under resten av året kan en kalkyl se ut så här:

Ved 10m3 = 14 000KWh gratis eller 300kr/m3 = 3000kr
Pellets 2 ton = 9600KWh = 5000kr
Sol = 5200KWh = 0kr
Totalt 25740KWh med 85% verkningsgrad för ved och 90% verkningsgrad för pelletseldning.

Har du gratis ved blir kostnaden 5000kr/år medelpris 19öre/KWh
Köper du ved blir kostnaden 8000kr/år medelpris 31öre/KWh

Visste du att en sparad KWh elenergi motsvarar tre delar sparad kolkraft och utsläpp i Europa. Just när vi som bäst behöver energin i kalla Sverige!

Hybridvärme
Vill du använda luft/vattenburen värmepump? Koppla den till Maxi 50 och du har fått en hybridanläggning. Kombinera fritt och välj energin.

Vi hjälper dig
Vi reder ut begreppen kring ved, pellets och sol och hur du bäst kan kombinera de tre. Kontakta oss för mer information och rådgivning. Du kan också ladda ner dokumentet nedan för en beskrivning av Maxi 50:s kombinationsmöjligheter.


Senaste nytt
2024-04-04
Eco Forest
Hej vi söker nu återförsäljare för våra nya produkter inom pelletskaminer, vedkaminer, och R290 värmepumpar både inom luft-vatten, samt bergvärme. För bergvärme så har vi ett komplett utbytes program där man inte behöver borra ett nytt borrhål. utan återanvänder befintligt. Vilket reducerar investerings kostnaden rejält.
och minskar miljöpåverkan. Kontakta oss för mer information. Mvh Arne
 
Visste du att...
en hambugare rent viktmässigt kostar betydligt mer än en ny bil.
 
Facebook
Vi finns på Facebook!

Gilla oss och tag del av senaste nytt om Maxi 30/50.

 

 
Nordisk System Teknik AB
Svenarp 2
577 99 Pauliström
Arne: 076 144 01 14
arne@nst-ab.se
info@nst-ab.se